n w    w w w w

baner
Címlap
large small default
A kommunikáció alapjai

A kommunikáció alapjai alfejezetben Ön megismeri a tudatos nyelvhasználatban rejlő azon lehetőségeket, amelyek a munkatársaival és a partnereivel való kölcsönös megértést és hatékonyabb együttműködést segítik.

Mindenféle kapcsolattartás alapvető eleme a partnerekkel való hatékony kommunikáció. A kommunikáció szó latin eredetű szó, communis=közös jelentése is jelzi, hogy a közetlen emberi kommunikáció együttes cselekvést jelent. A korrekt, tisztességes magatartásnak olyan hatásos szóbeli és írásbeli kommunikációval kell párosulnia, amely hihetővé teszi mondandónkat. A személyiség hitele az elővezetett ügyet is hitelesíti.

Definíció, kulcsszavak, lényegi elemek:

Kulcsszavak

kommunikáció =információcsere
kód =jelek, amelyek segítségével az információinkat megformáljuk
kódolás = az üzenetek „csomagolása”, egy jelrendszerben történő megjelenítése
dekódolás =az üzenetek értelmezése
interakció =kölcsönös akció, az információk cseréje
zaj = a jelátvitelt zavaró tényezők
ikonikus kód =a valóság mása, megegyezik a jelölt dolog jelentésével
szimbólikus kód =a jel jelentéstartalmát a társadalmi megegyezés hozta létre pl. zászló
interperszonális kommunikáció =személyközi, közvetlen emberi kommunikáció
interkulturális =különböző kultúrák képviselői közötti információcsere
attitűd = a személy beállítódása, értékelő jellegű előfeltevés
funkcionális illiteráció = funkcionális analfabétizmus, a szövegértés hiánya