n w    w w w w
baner
large small default

A kommunikáció dinamikusan lienáris folyamat. A folyamatnak különböző elemei vannak: verbális és nem verbális kódok; auditív , vizuális és audiovizuális kódok. A jelek rendszert alkotnak és a különböző rendszerekhez tartozó jelek egymást kiegészítve, támogatva alkotják a jelentést, amelyet a kommunikáló felek az interakció során egymásnak továbbítanak.

A kommunikációs folyamat mindig egyszeri és visszafordíthatatlan, ennek nem mond ellent, hogy a felek újból kapcsolatba léphetnek egymással ugyanazokon a csatornákon, ugyanazon üzenetet is megismételhetik, de mindenegyes interakció vagy időben vagy hatásában vagy egyéb elemében egyedi, mert közben módosulhat az ismeretanyag, a szituáció, a közlés célja, hangneme stb.
A kommunikációnak ez a sajátossága jelenik meg abban, amikor egy elhangzó mondat akár évtizedes üzleti kapcsolatot vagy barátságot is megszakíthat, illetve amikor egy félreérthető mondatot hosszasan, több alkalommal visszatérően igyekeznek tisztázni a felek egymással.

A kommunikációs folyamat rugalmas is, mert a szituációtól, a kommunikáló partner jelzéseitől függően, ahhoz alkalmazkodva módosulhatnak közben a csatornák, a kódok és az üzenet is.