n w    w w w w
baner
large small default

A nyelv az ember természetes kommunikációja és egyben a legspecifikusabb kommunikációs módja, amely mindenféle információ továbbításához felhasználható, és a legbonyolultabb kóddal rendelkezik.


A nyelv mint kódrendszer kulturális termék, az ember egész fejlődéstörténete során alakult ki. Minden társadalmi közösség vagy csoport nyelv-és beszédsajátosságai különböznek egymástól. A nyelv nagytömegű kódjeleiből a társadalom különböző csoportjai különböző mennyiséget használnak. A társadalmi réteghelyzet és az iskolázottság szorosan összefügg a nyelvhasználattal, ezért az üzleti életben nyelvi megnyilatkozásai alapján is minősítik az embert.

A nyelv lényeges funkciói a következők:

•    prezentatív
•    emotív
•    dinamikus
•    performatív

A nyelv segítségével nemcsak gondolatokat közlünk, hanem a partner számára az érzékelés pontosságával képesek vagyunk leírni a jelenségeket, s ezáltal helyettesíteni a személyes tapasztalatszerzést.


A nyelv alkalmas a beszélő vágyainak, attitűdjeinek a közvetítésére, illetve a hallgatóságban érzelmek(emóciók) keltésére is.


A nyelv, a beszéd cselekedetekre is ösztönöz, ebben nyilvánul meg dinamikus, motivációs hatása.

A performatív funkció lényege: a kimondott szót cselekvésértékűnek tekinti a közösség, vagyis a beváltatlan igéreteket elmulasztott cselekvésként kéri számon. Az alkalmazottak vagy a választópolgárok, a közvélemény ennek alapján is minősíti a menedzsmentet, a kormányt, a politikusokat is.