n w    w w w w
baner
large small default

A nyelv mint kommunikációs kódrendszer - A kódok típusai

Gondolatainkat különböző kódok felhasználásával juttatjuk el a címzetthez.

•    ikonikus kód
•    index-kód
•    szimbolikus kód

Az ikonikus kód jelentéstartalma megegyezik a jelölt dolog jelentésével (a valóság közvetlen analógiája pl. ezt használják ki az erőszak, vagy a szex képi megjelenítésekor a televízióban, mert az üzenet könnyen értelmezhető idegen nyelvi ismeretek nélkül is).

Az index-kód utal a dolog jelentéstartalmára, de nem azonos vele, valamilyen logikai kapcsolat van a jel és a jelentés között. Pl. a füst utal a tűzre, de nem azonos vele.

A szimbolikus kódok jelentéstartalmát a tradíciók, társadalmi megegyezés hozta létre, a nyelv is ilyen kódrendszer, de a közlekedési táblák, piktogramok stb. is ebbe a kategóriába tartoznak.

A vizuális (képi) kódok csoportosítása is hasonló:
•    ikonikus
•    tonális
•    mítikus

A képi és verbális információ megtervezésekor a különböző típusú egyszerre vannak jelen a kompozícióban, illetve a szövegben, vagy a kép és szöveg együttesében. Így hatásuk összegződik.

Van amikor a visszásságok, a negatív jelenségek leleplezésére éppen a kép és a leírt vagy elhangzó szöveg közötti ellentmondás segítségével világítanak rá.

Más esetben a kép mondja ki azokat a gondolatokat, véleményeket, amelyeket különböző megfontolásból a közlő nem kíván szavakba önteni (pl. jogi következményektől való félelem).